Formål

Forenings formål er at inspirere til og gennemføre bærdygtige musik, kunst og kultur events, hvor de unge bliver inspireret, og involveret og får mulighed for læring og udvikling indenfor deres talent og interesser, ved at:

  • Stille præsentationsplatform for alle musik, kunst og kultur udtryk til rådighed.
  • Opmuntre talentopdagelse og vækst i de unge.
  • Stille professionel sparring fra kendte kunster samt erhvervslivet til rådighed.
  • Booker kendte kunstnere og performere som inspiration for og sammen med deltagerne.
  • Danne partnerskab gennem kommuner, erhvervsliv, ungdoms- og uddannelsesinstitutioner og organisationer samt frivillige.
  • Skabe bærdygtige og sunde events med fokus på bæredygtighed og sundhed.

Vedtægter Foreningen De Unges Dag

CVR NR.: 40119191